มาตรฐานความงาม..ที่คุณเนรมิตได้

PJ CLINIC อุดรธานี | ขอนแก่น

NEWS

Sculptra และ Radiesse เป็นสารเติมเต็ม ที่ใช้สำหรับการเสริมความงาม ช่วยแก้ปัญหาใบหน้าตอบ ร่องลึก และริ้วรอยต่างๆ แต่ทั้งสองชนิดมีความแตกต่างกัน ดังนี้

ส่วนประกอบ

กลไกการออกฤทธิ์

ข้อบ่งใช้

ผลข้างเคียง

สรุป

Sculptra และ Radiesse เป็นสารเติมเต็มที่มีประสิทธิภาพ แต่มีความแตกต่างกัน ผู้รับบริการควรเลือกชนิดที่เหมาะสม กับความต้องการ และปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

คำสำคัญ: Sculptra Radiesse ความแตกต่าง ข้อดี ข้อเสีย ผลข้างเคียง